Fietskleding van topmerken voor super lage prijzen! - Gratis bezorging vanaf € 50 - 30-dagen retourgarantie

Gratis bezorging vanaf € 50 - 30-dagen retourgarantie

What are Cookies?

Privacy


PRIVACY BELEID – COOKIES

BikewearOutlet Vof/ Bikewearoutlet.com, gevestigd aan Tretjakovlaan 118 1064PR Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bikewearouetlet.com Tretjakovlaan 118 1064PR Amsterdam
info@bikewearoutlet.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Bikewearoutlet.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • E-mailadres
 • IP-adres


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bikewearoutlet.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Bikewearoutlet.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Bikewear Outlet/ Bikewearoutlet.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bikewear Outlet/ Bikewearoutlet.nl) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Bikewearoutlet.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)

 • Voor- en achternaam Bewaartermijn: 2 jaar Reden: juiste verwerking van correspondentie of factuur.
 • Adresgegevens Bewaartermijn: 2 jaar Reden: juiste verwerking van correspondentie / factuur en verzending
 • Telefoonnummer Bewaartermijn: 2 jaar Reden: juiste verwerking van correspondentie of factuur.
 • E-mailadres Bewaartermijn: 2 jaar Reden: juiste verwerking van correspondentie of factuur.
 • IP-adres Bewaartermijn: 2 jaar juiste verwerking van betaling
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

bikewearoutlet.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Bewaartermijn: 3 jaar Reden: Verbeteren van jouw ervaring op onze website. Het tonen van advertenties.
Bikewearoutlet.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Hiervoor hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Alle termijnen worden verlengt als er een nieuwe bestelling plaats vindt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Bikewear Outlet/ Bikewearoutlet.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bikewearoutlet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bikewear Outlet/ Bikewearoutlet.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Bikewearoutlet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bikewear Outlet/ Bikewearoutlet.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bikewearoutlet.nl

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Bikewear Outlet/ Bikewearoutlet.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bikewear Outlet/ Bikewearoutlet.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Lijst van cookies die wij verzamelen

FORM_KEY Slaat willekeurig gegenereerde sleutel op die worden gebruikt om vervalste aanvragen te voorkomen.
PHPSESSID Een ID voor iedere sessie op de server.
GUEST-VIEW Hiermee kunnen gasten hun bestellingen bekijken en bewerken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagen en geschiedenis, als u hierom hebt gevraagd.
STF Informatie over producten die u naar vrienden hebt gemaild
STORE De winkelweergave of taal die u hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant toestemming heeft gegeven om cookies te gebruiken.
MAGE-CACHE-SESSID Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
SECTION-DATA-IDS Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
X-MAGENTO-VARY Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen.